POGOJI POSLOVANJA

 

Splošni pogoji

Prosimo, vzemite si čas, da preberete in razumete pogoje rezervacije, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju, preden rezervirate dejavnost z Alpe Adria Adventurers d.o.o. Priporočamo, da pred rezervacijo preberete tudi vse podrobnosti, ki so navedene na spletni strani v zvezi z vašim potovanjem, da boste razumeli pot in slog potovanja, ki ga opravljate.

 

Jezik

Alpe Adria Adventurers d.o.o. ponuja zgibanke, brifing in vodenje v angleščini in/ali slovenščini. Uporaba drugih jezikov ni zagotovljena.

 

Sporazum

Določila in pogoji, določeni v tem sporazumu, predstavljajo celotno razumevanje in dogovor med vami, udeležencem, in Alpe Adria Adventurers d.o.o. glede vseh rezervacij, ogledov in transakcij z Alpe Adria Adventurers d.o.o.

S spletnim oddajanjem obrazca za rezervacijo sprejmete vse pogoje iz te pogodbe in nam dovolite opravljanje storitev v vašem imenu. Za vse osebe, navedene v tej rezervaciji („Udeleženci“), velja ta sporazum. S predložitvijo spletnega obrazca za rezervacijo potrdite, da ste vse druge udeležence navedli v rezervaciji in se zavedali teh pogojev – ne glede na to, kako je končno plačilo izvedeno – in da vsi udeleženci sprejmejo te pogoje.

 

Veljavnost

Datumi, itinerarji in cene veljajo od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019. Po 31. decembru 2019 so datumi, itinerarji in cene samo okvirni.

 

Informacije o rezervaciji in plačilni pogoji

Cene so navedene v evrih (€). Cene so zagotovljene neodvisno od nihanj menjalnih tečajev.

Ob rezervaciji morate plačati celoten znesek nepovratnih stroškov izbranega potovanja.

Plačila so nepovratna. V primeru, da storitev ne želite več, Alpe Adria Adventurers d.o.o. vrne določen znesek plačila, odvisno od števila dni pred začetkom potovanja. Za natančne informacije si oglejte politiko odpovedi in vračila.

 

Plačilo se lahko opravi: s kreditno ali debetno kartico (Mastercard / Eurocard, Visa ali American Express), PayPal ali bančno menico. Upoštevajte, da pri plačilu s kreditno ali debetno kartico ali PayPal veljajo dodatni stroški. Stroški so trenutno 4% celotnega zneska in zaradi sprememb v PayPal pravilih brez predhodnega obvestila.

 

Sprejem rezervacije in končna plačila

Alpe Adria Adventurers d.o.o. ni odgovoren za morebitne dodatne stroške ali izgube udeleženca zaradi odpovedi vodenega ogleda zaradi pomanjkanja udeležencev. To vključuje, vendar ni omejeno na, stroške letalskih vozovnic s predplačilom, hotelske rezervacije in najem avtomobilov. Lahko pride do situacij, ki so izven našega nadzora, zaradi česar je potrebno, da prestavimo ali odpovemo potovanje, spreminjamo itinerarje ali nadomeščamo hotele, mesta, vodnike in druge potovalne aranžmaje. Ne prevzemamo nobene odgovornosti ali odgovornosti za nastale izgube, stroške ali neprijetnosti za udeleženca. Alpe Adria Adventurers d.o.o. ne vrača plačila po začetku ture, ne glede na razlog nezmožnosti udeleženca, da zaključi turo.

 

Politika odpovedi in vračila

Vsak zahtevek za odpoved ali spremembo nam mora biti poslan v pisni obliki, po elektronski pošti in bo začel veljati na dan, ko ga bomo prejeli. Dokaz o knjiženju ni dokazilo o prejemu; zato vam svetujemo, da nam tudi po elektronski pošti potrdite vse spremembe. Prosimo, da pred potovanjem natančno pregledate vsa pisna potrdila o možnih spremembah vaše rezervacije. Po najboljših močeh bomo poskušali pomagati za nastale nevšečnosti, ne moremo pa garantirati, da bomo vedno uspeli rešiti težavo v obojestransko korist.

V primeru odpovedi rezervacije po potrditvi, si Alpe Adria Adventurers d.o.o. pridržuje pravico, da zadrži plačan znesek, kot sledi:

 

Število dni pred začetkom ture Strošek odpovedi
Več kot 30 dni 25% od plačanega zneska

(ne povratni znesek)

30 – 15 dni 75% od plačanega zneska
14 – 8 dni 90% od plačanega zneska
Manj kot 8 dni pred začetkom ture 100%

 

Stranka je upravičena do povračila, če je odpoved posledica naslednjega: bolezen, nenamerna poškodba ali smrt stranke, sopotnika stranke ali ožjega družinskega člana stranke ali sopotnika. Zahtevek mora biti utemeljen s podpisanim pismom zdravnika.

Če odhajate, ali pa morate biti iz kakršnega koli razloga odstranjeni iz potovanja, vam za neizkoriščene storitve nismo dolžni povrniti nobenega povračila. Od te politike odpovedi ni odstopanj, tudi iz razlogov, povezanih z vremenom, terorizmom, civilnimi konflikti, družinskimi ali medicinskimi nujnimi primeri ali drugimi okoliščinami, ki so izven našega nadzora.

Alpe Adria Adventurers d.o.o. lahko odpove potovanje kadar koli pred odhodom, če zaradi terorizma, naravnih nesreč, politične nestabilnosti ali drugih zunanjih dogodkov ni izvedljivo, da bi načrtovani načrt potovanja potekal. Če prekličete potovanje, lahko prenesete zneske na alternativni datum odhoda ali prejmete celotno povračilo.

V okoliščinah, ko je odpoved posledica zunanjih dogodkov zunaj našega razumnega nadzora, bodo povračila manjša od nepovratnih stroškov in nevračljivega plačanega depozita. Ne odgovarjamo za morebitne nastale stroške, ki bi nastali kot posledica vaše rezervacije, vključno z, vendar ne omejeno na, vizumom, cepljenjem, presežkom za potovalno zavarovanje ali nepovratnimi leti, vozovnicami z vlakom ali avtobusom itd.

Močno vam svetujemo, da kupite zavarovanje odpovedi potovanja, pa tudi zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

 

Spremembe rezervacije

Spremembe in odpovedi se lahko sprejmejo le v skladu s pogoji in določili Alpe Adria Adventurers d.o.o.

Če želite prenesti že plačan paket iz enega potovanja na drugega, nas morate obvestiti vsaj 30 dni pred predvidenim datumom odhoda, kar vas stane 50 € na osebo. Če nas obvestite manj kot 30 dni pred predlaganim datumom odhoda, bo veljala politika vračila, ki velja za odpovedi (glej tabelo). Vaših sprememb v 14 dneh do odhoda ne bomo upoštevali.

 

Sprejemanje tveganj in odgovornosti kot udeleženec

Sprejemate, da je narava potovanja pustolovska in da udeležba vključuje določeno stopnjo osebnega tveganja. Obiskali boste mesta, kjer politični, kulturni in geografski atributi predstavljajo nevarnosti in fizične izzive, ki so večji od tistih, ki so prisotni v našem vsakdanjem življenju. Vaša odgovornost je, da se seznanite z vsemi pomembnimi potovalnimi informacijami in naravo vašega potovanja. Potrjujete, da je vaša odločitev o potovanju sprejeta v luči upoštevanja teh informacij in se strinjate, da prevzemate osebna tveganja, povezana s takim potovanjem.

Prav tako se strinjate in jasno razumete, da se med potovanjem lahko pojavijo določena tveganja in nevarnosti, vključno, vendar ne omejeno na nevarnosti potovanja v gorskih regijah. Strinjate se, da boste prevzeli vsa tveganja, povezana s potovanjem, in se strinjate, da Alpe Adria Adventurers d.o.o. ne odgovarja za dogodke nastale v zvezi s smrtjo, osebno poškodbo, boleznijo ali zamudo potnika, ali za kakršno koli izgubo ali škodo na lastnini potnika med potovanjem, ne glede na to, kako bilo povzročeno.

 

Odškodnina

Strinjate se, da boste plačali odškodnino (v smislu obrambe in plačila ali povračila) Alpe Adria Adventurers d.o.o. proti vsakršnemu zahtevku, ki bi nastal v celoti ali delno zaradi poškodbe ali druge škode, ki ste jo utrpeli ali povzročili v zvezi z vašo udeležbo na Alpe Adria Adventurers d.o.o. turi.

 

Omejitev odgovornosti

Alpe Adria Adventurers d.o.o. deluje le kot posrednik za nekatere neodvisne dobavitelje, ki zagotavljajo nastanitev, prehrano, prevoz in druge dejavnosti ali blago in storitve, povezane z vašim ogledom („dobavitelj“ ali „dobavitelji“). Potrjujete, da se zavedate in jasno razumete, da so ti dobavitelji neodvisni izvajalci, ki jih ne upravlja Alpe Adria Adventurers d.o.o. in niso agenti ali zaposleni Alpe Adria Adventurers d.o.o. Za dobaviteljeve storitve veljajo lastni pogoji dobavitelja in lokalni zakoni in predpisi zadevne države. Alpe Adria Adventurers d.o.o. ne bo zagotovil nobenega povračila za zamudo, preklic ali stavko.

Alpe Adria Adventurers d.o.o. ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi popolne ali delne neizpolnitve pogodbe, če je do take odpovedi prišlo zaradi kraje koles ali poškodb zaradi kolesarjenja ali drugih dejavnosti na cesti ali zunaj nje ter zlasti poškodbe, ki so posledica neustrezno vzdrževane in servisne osebne opreme, ali neuporabe ustrezne varnostne opreme, predvsem kolesarskih čelad.

Prosimo vas, da nas obvestite o posebnih prehranskih zahtevah.

 

Višja sila

Alpe Adria Adventurers d.o.o. ne sprejema krivde za kršitev tega sporazuma ali drugačno odgovornost do vas zaradi zamude pri izvajanju ali neizpolnitve kakršnih koli obveznosti po tej pogodbi, če je takšna zamuda ali neizvajanje posledica višje sile. „Višja sila“ pomeni vse okoliščine, ki so zunaj razumnega nadzora nad CGP, vključno z terorističnimi dejavnostmi, uporom, eksplozijo, poplavami, viharjem, silovitim vetrom, ognjem ali nesrečo, vojno ali grožnjo vojne, delovne stavke, rekvizicije, bolezen, karantena, vladne intervencije, vremenske razmere in nepredvidene okoliščine.

Če je Alpe Adria Adventurers d.o.o. in / ali katero koli od njegovih dobaviteljev prizadela višja sila, imajo pravico in po lastni presoji preklicati vse poti ali dogovore v zvezi z ogledom.

 

Starost

Minimalna starost: Določa naša splošna politika. Za večino naših potovanj je najnižja starost 18 let. V izjemnih okoliščinah in družinskih potovanjih lahko otrokom, starim od 12 do 18 let, v spremstvu odgovorne odrasle osebe dovolimo, da se pridružijo. Ta odločitev bo po lastni presoji Alpe Adria Adventurers d.o.o.

Najvišja starost: Določa naša splošna politika. Za večino naših potovanj nimamo zgornje starostne meje, čeprav vas spomnimo, da so naša potovanja fizično zahtevna in da je za vse stranke, stare 75 let in več, potreben obrazec za samoocenjevanje.

 

Potovalno zavarovanje

V ceno niso vključena potovalna zavarovanja.

Močno vam svetujemo, da kupite zavarovanje v primeru odpovedi potovanja, pa tudi zdravstveno in nezgodno zavarovanje. Priporočamo, da naj zajema odpoved, osebno odgovornost in izgubo prtljage ter osebnih predmetov.

 

Potni list in vizumi

Odgovorni ste za zagotovitev veljavnosti vseh potrebnih potnih listin za celotno potovanje. Potni listi so potrebni za potovanje v tujino in veljajo vsaj šest mesecev po datumu vračila. Predlagamo, da se prijavite ali obnovite potni list dovolj zgodaj. Drugi zahtevani dokumenti lahko vključujejo vizume, dovoljenja in potrdila o cepljenju. Prevzemate popolno odgovornost za preverjanje in preverjanje vseh potnih listov, vizumov, cepljenja ali drugih zahtev za vstop. Prav tako ste sami odgovorni za kakršne koli škodljive posledice, ki izhajajo iz nepopolne ali pomanjkljive dokumentacije. Medtem ko lahko nudimo informacije ali nasvete o zadevah, kot so vizumi, cepljenja, podnebje, oblačila, prtljaga in posebna oprema, v dobri veri kot vljudnost do vas, nismo odgovorni za kakršne koli napake ali opustitve v zvezi s predloženimi informacijami.

 

Fleksibilnost

Priznavate, da narava takih vrst potovanj zahteva precejšnjo prožnost in morate biti pripravljeni na možna odstopanja. Načrt poti, ki je predviden za vsako potovanje, je reprezentativen za predvidene vrste dejavnosti, vendar se razume, da so lahko pot, vozni redi, itinerarji, udobja in način prevoza spremenljivi brez predhodnega obvestila zaradi lokalnih okoliščin ali dogodkov.

 

Sprememba poti

Prizadevamo si za realizacijo vseh načrtovanih tur, vseeno si pridržujemo pravico do spremembe poti potovanja. Prosimo, obiščite našo spletno stran pred odhodom, za informacije o najnovejših posodobitvah poti.

Po odhodu: Pridržujemo si pravico do spremembe poti po odhodu zaradi vremena, lokalnih okoliščin ali dogodkov zunaj naše kontrole. V takšnih izrednih okoliščinah boste dodatno plačali vse potrebne spremembe itinerarjev.

Prosimo upoštevajte, da nismo odgovorni za morebitne nastale stroške, ki bi nastali zaradi spremembe poti, kot so vizumi, cepljenja ali nepovratni leti.

V primeru nepredvidenih dogodkov, ki zahtevajo dodatne storitve, ki niso vključene v ceno turneje, ste odgovorni za kritje stroškov takšnih storitev. Plačilo mora biti opravljeno pred zaključkom ture, po možnosti na kraju samem. Stroški dodatnih nepredvidenih storitev se izračunajo na naslednji način: Prevoz: 1 EUR na km

Asistent: 20 EUR na uro

 

Avtoriteta na turi

Naše skupinske izlete vodi Alpe Adria Adventurers d.o.o. vodnik. Odločitev vodnika je dokončna o vseh zadevah, ki bi lahko vplivale na varnost ali dobro počutje vsake osebe, ki sodeluje na potovanju. Če ne upoštevate odločitve, ki jih je sprejel vodnik, ali če posegate v dobro počutje skupine, vam lahko vodnik naroči, da takoj zapustite potovanje, brez pravice do vračila denarja. V takih okoliščinah, kjer se potnika odstrani s potovanja, Alpe Adria Adventurers d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za njihov prevoz nazaj na končno točko obiska ali kakršne koli stroške, ki nastanejo. Vsak prevoz za zadevnega potnika bo po lastni presoji Alpe Adria Adventurers d.o.o.

Vedno morate ravnati v skladu z zakoni, carinskimi predpisi, predpisi o deviznem poslovanju in predpisih o drogah vseh obiskanih držav, prav tako se strinjate s potovanjem v skladu z našimi smernicami za odgovorno potovanje.

 

Napake in opustitve

Čeprav smo poskušali preveriti točnost izjav v potovalni dokumentaciji, vključno z brošuro in spletno stranjo, ne moremo odgovarjati za morebitne napake, opustitve ali nenamerne napačne predstavitve.

 

Pritožbeni postopek

Če imate med turo pritožbo, morate o tem takoj obvestiti Alpe Adria Adventurers d.o.o. ali vašo vodjo, tako da lahko poskušamo popraviti nastalo situacijo. Nadalje, če poskušate rešiti problem samostojno, ne da bi se obrnili na Alpe Adria Adventurers d.o.o, prevzamete odgovornost za dodatne stroške, ki jih lahko povzročite, in izgubite morebitna vračila.

Če niste zadovoljni s tem postopkom, morate vložiti pritožbo v pisni obliki na naslov Alpe Adria Adventurers d.o.o. v roku 14 dni od končnega datuma potovanja. Alpe Adria Adventurers d.o.o. ne sprejema odgovornosti za zahtevke, prejete po tem obdobju.

 

Datum začetka ture

Vaša odgovornost je, da ste pripravljeni na turo, kot je določeno v načrtu potovanja. Alpe Adria Adventurers d.o.o. ne odgovarja za izgube zaradi odpovedanih ali zamujenih letov, spremenjenih potovanj letov, poznih prihodov ali zgodnjih odhodov. Naše odgovornosti se ne začnejo do določenega časa na določenem mestu.

 

Uporaba slikovnega gradiva

Dovoljujete, da Alpe Adria Adventurers d.o.o. lahko uporablja in reproducira vse slike, fotografije ali videoposnetke, ki ste nam jih poslali, ali ki jih naši vodniki in / ali drugi udeleženci sami posamično ali v skupini posnamejo. Nastalo gradivo lahko brezplačno in brez vaše pravice do pregleda, uporabimo za promocijo in oglaševanje naših potovalnih izdelkov in storitev po vsem svetu. Če ne želite, da uporabimo vaše slike, ki smo jih posneli mi ali drugi udeleženci med ogledom, nas morate na začetku ture obvestiti.

 

Pravilnik o zasebnosti

Alpe Adria Adventurers d.o.o. spoštuje in varuje vašo zasebnost. Med poslovnim procesom bomo uporabili informacije, potrebne za izvedbo rezervacije, kot tudi informacije, povezane z vašim potovanjem. Informacije, ki jih boste uporabili, so tiste, ki ste jih dali vi sami. Zavezujemo se, da ne bomo prodali, objavili ali razkrili teh informacij tretjim osebam. Za zagotavljanje posebnih storitev lahko sodelujemo s tretjo osebo. Tretja oseba bo imela dostop samo do imen in drugih kontaktnih podatkov, ki so potrebni za zagotavljanje zahtevanih storitev, samo ko se stranka prijavi za te storitve. Tretja oseba ne sme uporabljati osebnih podatkov, razen za namene zagotavljanja zahtevanih storitev.

 

Posodabljanje pogojev poslovanja

Alpe Adria Adventurers d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli posodobi in / ali spremeni te pogoje. Vaša odgovornost je, da ste seznanjeni s temi pogoji.

 

Pravo, ki se uporablja

Te pogoje rezervacije urejajo slovenski zakoni v največjem možnem obsegu. Morebitne spore v zvezi s potovanjem ali s temi Pogoji poslovanja je treba sprožiti na sodiščih v Sloveniji.

 

V primeru nejasnosti nas kontaktirajte na spodaj navedeni email ali telefonsko številko.

 

Registrirani naslov

Podjetje: ALPE ADRIA ADVENTURERS agencija za razvoj outdoor turizma, d.o.o.

Naslov: Gozd 4, 5273, Col, Slovenia

Davčna številka: SI 52297241

Matična številka: 8230463000

Spletna stran: https://trailweek.com

E-mail: info@trailweek.com